Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan (GRS)

Het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan is een beleidsplan dat, vanuit de bestaande ruimtelijke, sociale en economische structuur, een visie op de ontwikkeling van de gemeente vastlegt.
Deze visie wordt bepaald in functie van de maatschappelijke en politieke doelstellingen die eigen zijn aan de gemeente, een bepaalde buurt in die gemeente of een regio.

Bekendmaking openbaar openbaar onderzoek

Onderstaand vind je de definitieve versie van het ruimtelijk structuurplan van de gemeente Linter terug: