Gemeenteraad

Samen met het college van burgemeester en schepenen bestuurt de gemeenteraad de gemeente. De gemeenteraad is het hoogste orgaan en vertegenwoordigt de hele bevolking van de gemeente. De gemeenteraadsleden, die om de zes jaar door de kiezers worden verkozen, nemen dan ook de meest belangrijke beslissingen over het functioneren van onze gemeente: wat moet er gebeuren, hoe moet dit gebeuren, met welk personeel en hoeveel geld moet dit kosten? Het aantal raadsleden wordt vastgesteld volgens het aantal inwoners van de gemeente. De gemeenteraad van Linter komt ongeveer één keer per maand samen en bestaat uit 19 leden (en de OCMW-voorzitter). De samenstelling vind je hier

In het kader van de maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus werd er volgens een burgemeestersbesluit beslist om de gemeenteraad en de raad voor maatschappelijk welzijn (van 26 april) digitaal te laten doorgaan. Deze zittingen zijn te volgen via dit kanaal: https://www.youtube.com/channel/UCu2g9ZDBozeT92aOMTpo6Ag