Kabel- en leidinginformatiepunt

De KLIM-website is het centrale meldpunt voor wie werken wil uitvoeren nabij transportinstallaties van gevaarlijke producten via leidingen of bovengrondse en ondergrondse hoogspanningslijnen. 'Werfaankondigers' kunnen hier de geografische ligging en de aard van hun werken melden. De KLIM-installatiebeheerders die betrokken zijn door de geografische ligging van de geplande werken, worden per mail verwittigd en antwoorden binnen de wettelijke termijnen aan de werfaankondiger, met in bijlage, indien vereist, de liggingsplannen van hun nabijgelegen ondergrondse installaties en de te nemen veiligheidsmaatregelen. De werfaankondiger ontvangt een mail met de lijst van de betrokken beheerders als bewijs dat hij heeft voldaan aan zijn meldingsplicht. Hij mag geenszins met de werken beginnen vooraleer in het bezit te zijn van de liggingsplannen van de betrokken beheerders.

Meer informatie:

FLUXYS NV

Kunstlaan 31

1040 Brussel

www.klim-cicc.be