Kindergemeenteraad

De kindergemeenteraad is een inspraakorgaan voor kinderen uit de lagere school. De kinderen die zetelen in de kindergemeenteraad krijgen de kans om hun ideeën en wensen mee te delen aan lokaal bestuur. Ze kunnen advies geven aan het bestuur over het te voeren beleid dat gelinkt is aan hun leefwereld.

De kindergemeenteraad komt een aantal keer per jaar samen en daarin bepalen de kinderen zelf de thema’s waarover ze het willen hebben. Dat kan gaan over activiteiten, sport, cultuur, verkeer, milieu, ruimte,…

De kindergemeenteraad bestaat uit kinderen van het vijfde en het zesde leerjaar die de kinderbevolking van Linter vertegenwoordigen.

In 2023 werd Lukas Clerix tot kinderburgemeester verkozen. Zijn drie schepenen zijn: Albert Ifrim, Lucien Hendrickx en Pepijn Van Soom.
De raadsleden: Nour Aalioua, Seth Soetaers, Thorsten Vanherbergen, Achille Meeus-Nivelle, Ferre Den Ruyter, Maité Jenquinne, Frauke Rondou en Brecht Holtappels.

 

Het doel?

  • Kinderen betrekken bij het gemeentelijk beleid.
  • Kinderen de kans geven om hun ideeën en wensen kenbaar te maken.
  • Kinderen leren overleggen en spreken in het openbaar.
  • Kinderen vertrouwd maken met democratie.

Het huishoudelijk reglement van de kindergemeenteraad van Linter kan je hier nalezen.