Klein gevaarlijk afval

Voor een leefbaar milieu is het van groot belang dat we verstandig omgaan met de (soms) onmisbare doch schadelijke stoffen.

Meng nooit verschillende producten maar breng alles gescheiden naar het containerpark.

Het Klein Gevaarlijk Afval kan worden onderverdeeld in 9 categorieën:

1.       afwas- en schoonmaakmiddelen

2.       auto-producten

3.       brandstoffen

4.       onderhoudsmiddelen

5.       vetten en oliën

6.       batterijen

7.       cosmetica

8.       insecticiden en pesticiden

9.       diversen

Klik hier om een gedetailleerde lijst te openen.