Bijzonder comité voor de sociale dienst

Vanaf januari 2019 werd er (overeenkomstig het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017) een bijzonder comité opgericht voor de sociale dienst van het OCMW. Het bijzonder comité voor de sociale dienst (BCSD) behandelt dossiers op het gebied van individuele financiële en sociale dienstverlening.

Bekendmaking zetels bijzonder comité voor de sociale dienst

Het aantal zetels dat elke politieke lijst toegewezen krijgt in het bijzonder comité voor de sociale dienst wordt vanaf 2019 bepaald in verhouding tot het aantal zetels dat elke lijst heeft binnen de gemeenteraad (conform artikel 91 van het decreet lokaal bestuur).

Dit is het resultaat voor de gemeente Linter op basis van de zetelverdeling volgens de verkiezingsuitslag van 14 oktober 2018:  

Lijst

Zetels gemeenteraad

Zetels bijzonder comité

CD&V

14

4

N-VA

2

1

Open Vld

2

1

sp.a

1

0

Voorzitter:                              

Foriers Hilde,  Boomgaardstraat 4,  011/78.25.04, hildeforiers@hotmail.com,  0494/34.55.55            

Leden:      

CD&V:         

Tourwé Steve, Eendenstraat 9, 0495/78.63.12, stevetourwe@gmail.com

Niclaes Patrick, Ransbergstraat 74, 0474/62.22.09, patrick.niclaas@telenet.be

Henot Wendy,  Heufstraat 61, 016/78.22.12, kenzo11@telenet.be, 0494/04.99.66  

Rodeyns Diana, Bonastraat 8,  0493/70.00.06, rodeyns.diana@telenet.be

NV-A:

Max Karel, Oplinterstraat 13/A,  karelmax717@gmail.com

Open vld

Puyneers Ronny, Heirbaan 186, ronny.puyneers@gmail.com