Bouw- en sloopafval

Wat?

Bouw- en sloopafval bevat alle afvalstoffen die vrijkomen bij het bouwen, renoveren en slopen. Bouw- en sloopafval bestaat voor ruim 90 % uit resten beton en metselwerk, asfaltpuin, dakpannen en keramiek. Dit noemt men ook wel de steenachtige fractie. Daarnaast bevat het een zeer diverse restfractie waaronder hout, kunststoffen, metaal, roofing, gips, kalk,... .

Hoe?

Selectief slopen is de regel! Selectief slopen betekent dat bij de ontmanteling van een gebouw de verschillende soorten bouw- en sloopafval die men kan recupereren, worden gesorteerd.

Je sorteert dan:
de steenfractie, waarbij je ernaar moet streven om de verontreiniging zoals organisch materiaal, niet-steenachtig materiaal, minimaal te houden.
het gevaarlijk afval (bijvoorbeeld batterijen, gasontladingslampen, olie, vetten, verfrestanten, oplosmiddelen, inkten).  Kleine hoeveelheden kan je kwijt op het containerpark of mogen - indien je met een aannemer werkt - door de aannemer naar zijn centrale werkplaats worden gebracht. Grotere hoeveelheden moeten opgehaald worden door een erkende ophaler of een geregistreerd vervoerder in opdracht van een erkende ophaler.
de restfractie die je afvoert naar vergunde recyclage-inrichtingen voor verdere sortering.
Als er veel metaal bij de sloop is, raden we aan om ook het metaal apart te houden.

Bekijk hier de fiche & schets uit de brochure Wat gebeurt er met ons afval: Afvalwijzer