Grof vuil & oud ijzer

Grof vuil wordt enkel nog ingezameld op afroep. Indien u grof vuil aan huis wilt laten ophalen, kunt u hiervoor een afspraak maken met EcoWerf op het nummer 0800 97 0 97. Elke aanvraag wordt binnen de twee maanden opgehaald. Vuilniszakken, bouw- of sloopafval, restafval of recycleerbaar huisvuil mogen dus NIET buiten gezet worden.

Voor oud ijzer worden er eveneens aparte ophalingen voorzien die door de ophaaldiensten van Ecowerf gebeuren. Alle voorwerpen van oud ijzer mogen buitengezet worden, maar mogen max. 30 kg wegen en 1 m³ groot zijn. Zakken gevuld met oud ijzer worden zeker niet meegenomen.

De voorwerpen moeten om 7 uur 's morgens buiten staan aan de straatkant en ze mogen de voorbijgangers niet hinderen. De ophalingen zelf kunnen tot 19 uur 's avonds gebeuren.

Het oud ijzer mag dus niet meer met het grof huisvuil worden meegegeven.