adreswijziging: verhuis binnen de gemeente

Wat?

Iedereen die binnen de gemeente van woonplaats verandert, moet dit binnen een termijn van acht werkdagen aangeven.

Voor wie?

Voor iedereen die verhuist binnen de gemeente. Bij adreswijziging van minderjarigen moet de minderjarige bijgestaan worden door diegene die het gezag over hem uitoefent

Wat moet ik meebrengen?

Identiteitstaart.
BELANGRIJK: ieder gezinslid dient zich persoonlijk aan te melden.
Indien er een gerechtelijke beslissing bestaat inzake het hoederecht over de minderjarige zal daarvan een afschrift gevraagd worden.

Wat zijn de stappen?

Er wordt bij de dienst onmiddellijk nota genomen van de aangifte. Onze dienst vraagt de wijkagent een onderzoek te doen naar de werkelijke verblijfplaats. Bij ontvangst van een positief verslag van de wijkagent worden de nieuwe inwoners ingeschreven in het bevolkingsregister.