adreswijziging: aankomst

Wat?

Iedereen die in de gemeente komt wonen, moet hiervan aangifte doen binnen een termijn van acht werkdagen.

Voor wie?

Voor iedereen die zich in de gemeente vestigt. Bij een adreswijziging van een minderjarige moet deze bijgestaan worden door diegene die het gezag over hem uitoefent.

Wat moet ik meebrengen?

Identiteitskaart.
BELANGRIJK: ieder gezinslid mag zich persoonlijk aan te melden. Het is de referentiepersoon in het gezin die het document ondertekent.
Indien er een gerechtelijke beslissing bestaat inzake het hoederecht over de minderjarige zal daarvan een afschrift gevraagd worden.

Wat zijn de stappen?

Er wordt bij de dienst onmiddellijk nota genomen van de aangifte.
Onze dienst vraagt de wijkagent een onderzoek te doen naar het nieuwe adres. Bij ontvangst van het verslag van de wijkagent worden de nieuwe inwoners ingeschreven in het bevolkingsregister.