Raad voor maatschappelijk welzijn

Sinds 1 januari 2019 gingen de OCMW’s op in de gemeentebesturen. De OCMW-raden verdwenen. Er kwam een ‘raad voor maatschappelijk welzijn’ in de plaats en die raad bestaat uit dezelfde leden als de gemeenteraad. De voorzitter van de gemeenteraad is van rechtswege de voorzitter van de raad voor maatschappelijk welzijn. En de raad voor maatschappelijk welzijn vergadert onmiddellijk aansluitend aan de gemeenteraad.

De agenda en beslissingen van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn kan je online raadplegen via deze link.