Huisvuil

In Linter zorgt de Intercommunale Ecowerf voor de inzameling en verwerking van het huishoudelijk afval volgens het DifTar-principe.

DifTar is de afkorting van geDIFferentieerd TARief. Met DifTar betaalt iedereen in functie van het soort en de hoeveelheid afval, volgens het principe "de vervuiler betaalt, de voorkomer bespaart".  Het doel van DifTar is het afval beperken en de kosten eerlijk verdelen. Naarmate je minder afval meegeeft, moet je minder betalen voor jouw afval.

Hier lees je alles over DifTar.

Huishoudelijk afval moet zoveel mogelijk voorkomen worden. Wat overblijft dient selectief te worden ingezameld om het opnieuw te kunnen gebruiken of recycleren.

In Linter zijn er daarom selectieve omhalingen van G.F.T. (Groente-, Fruit- en Tuinafval), papier en karton, glas, zachte plastic, grof vuil, P.M.D. (Plastic flessen en flacons, Metalen verpakkingen en Drankkartons), snoeihout, oud ijzer.

Al het afval dat niet selectief gesorteerd kan worden, moet in de grijze container en dient meegegeven te worden met de gewone huisvuilomhaling.