Beleidsverklaring

Deze beleidsverklaring is de basis waarop de bestuursploeg Linter de volgende zes jaren wil besturen. Een legislatuur is echter geen geïsoleerd gegeven. Men start met een aantal verworvenheden en men tracht de gemeente verder voor te bereiden op een toekomst die de duur van een legislatuur overschrijdt. Bekijk hier het document.