Stedenbouwkundige verordening

Wat?


Stedenbouwkundige verordening leggen voor het grondgebied een aantal stedenbouwkundige regels vast. Deze regels kunnen heel divers zijn: kwaliteit van gebouwen, vergunningsplichtig stellen van bepaalde werken, lasten bij het uitvoeren van vergunningen,…
De stedenbouwkundige verordeningen vervangen de vroegere bouwverordeningen en verkavelingsverordeningen.

Elke overheid kan stedenbouwkundige verordeningen laten vaststellen. Een verordening van een lagere overheid mag niet strijdig zijn met een verordening van een hogere overheid. Er zijn 3 soorten: gewestelijke, provinciale en gemeentelijke verordeningen.