Afschriften en bewijzen

Van alle belangrijke gebeurtenissen in een mensenleven, zoals geboorte, huwelijk, echtscheiding en overlijden maakt de Burgerlijke Stand akten op. Deze akten dienen als bewijs van deze gebeurtenissen. Van deze akten geeft de gemeente afschriften of uittreksels af.