Openbaar onderzoek (milieu)

Publieke inspraak over het plan-MER voor de Stroomgebied-beheerplannen 2022-2027

Milieu Effecten Rapportage (MER)

Ontwerp- uitvoeringsplan kunststoffen 2019-2024.

Vanaf 15 juli tot en met 1 oktober 2019 ligt dit ontwerpplan voor in openbaar onderzoek. Ook uw gemeente kan opmerkingen op dit ontwerpplan formuleren. Bezwaren of opmerkingen op dit plan moeten schriftelijk overgemaakt worden aan de OVAM. Dit kan via het volgende mailadres: ontwerpkunststoffenplan@ovam.be of op het adres van de OVAM, Stationsstraat 110, 2800 Mechelen.

Lees hier de ontwerptekst.