seizoenarbeid

Wat?

Wanneer een EU-burger voor kort verblijf naar België komt en in de gemeente verblijft, heeft hij/zij een ‘melding van aanwezigheid’ nodig. De bijlage 3ter heeft geen geldigheidstermijn. Er staat wel een datum van binnenkomst op. Vanaf die datum hebben Unieburgers een recht op verblijf van maximaal 90 dagen.

Wat te doen?

Samen met een kopij van een geldig paspoort worden een volledig ingevuld en ondertekende “melding aanwezigheid” (bijlage 3ter) en “een werkgeversattest” (bijlage 19bis) aan de dienst vreemdelingen bezorgd van de gemeente waar de vreemdeling verblijft.