Adoptie

Wat?

Adoptie is een juridische maatregel die kinderen in nood de mogelijkheid biedt om op te groeien in een gezin. Adoptieouderschap verschilt fundamenteel van biologische ouderschap: je voedt het kind van andere ouders op. De tussenkomst van de dienst burgerlijke stand beperkt zich tot de overschrijving van de beslissing van de rechtbank en de aanpassing van de akten. De eigenlijke adoptieakte wordt dus altijd opgesteld door een notaris of door de vrederechter. 

Meer informatie?

Op deze site kan je alle informatie over adoptie nalezen.