samenstelling gezin

Wat?

Een uitreksel uit het bevolkingsregister dat alle leden van het gezin vermeldt die, op het ogenblik van de aanvraag, bij de referentiepersoon (het gezinshoofd) ingeschreven zijn.

Voor wie?

Voor iedere inwoner van de gemeente.

Wat moet ik meebrengen?

Identiteitskaart.

Aan te vragen via:

https://mijndossier.rrn.fgov.be/