lokaal sociaal beleidsplan

Gemeente en OCMW slaan handen in elkaar!

Dit plan wil er voor zorgen dat elke burger weet waar hij de hulp, informatie of advies kan vinden die hij nodig heeft. Dit plan moet er voor zorgen dat middelen goed gebruikt worden, dat er afspraken gemaakt worden tussen organisaties zodat hun dienstverlening op elkaar afgestemd is. Dit plan moet er voor zorgen dat er geen mensen of doelgroepen vergeten worden en dat burgers hun weg vinden in het kluwen van de bestaande dienstverlening.
Een lokaal sociaal beleidsplan gaat over veel domeinen: wonen, gezondheidszorg, gezinsbeleid, kinderopvang, ouderenzorg, vormingsaanbod, toegankelijkheid van de dienstverlening, toegankelijkheid van informatie en rechten, strijd tegen armoede en uitsluiting, gehandicaptenzorg, arbeid, onderwijs,… noem maar op. Dit plan is dus van belang voor iedere burger.

Hier kan je het Lokaal Sociaal Beleidsplan van onze gemeente raadplegen: LSB-plan Linter 2008-2013