betwisting vaderschap: afschrift akte

Wat?

Als de vader, vermeld in de geboorteakte, niet de biologische vader van dit kind is, bestaat de mogelijkheid om binnen het jaar na de geboorte een procedure bij de rechtbank op te starten. Na overschrijving van het vonnis, krijgt het kind de afstamming en naam van de moeder.

Een afschrift van de akte betwisting vaderschap is een volledige kopie van het beschikkend gedeelte van het vonnis. Dit afschrift wordt zelden gevraagd en vaak vervangen door een afschrift van de geboorteakte met vermelding in de rand van de betwisting vaderschap.