Tewerkstelling

Wat?

Het verrichten van arbeid hetzij in het ocmw zelf (tewerkstelling art.60§7), hetzij in sociale economie intiatieven, met het oog op het opdoen van werkervaring of om een bepaalde periode van tewerkstelling te kunnen  bewijzen.

Voor wie?

Werkzoekenden