minder mobielen centrale

Wat?

De Minder Mobielen Centrales (MMC's) werden opgericht om mensen met verplaatsings-problemen en een beperkt inkomen toch de nodige transportmogelijkheden te bieden. Meestal gaat het om gehandicapten, bejaarden of mensen in een sociale noodsituatie die familie willen bezoeken, naar de dokter moeten of boodschappen willen doen. Het transport wordt verzorgd door vrijwillige automobilisten die op bepaalde dagen of uren beschikbaar zijn

Voorwaarden?

Een inkomen hebben dat lager is dan twee keer het leefloon (samenwonenden: 11 384,90 €,  alleenstaanden: 17077,36 €, personen die samenwoont met een gezin ten zijne laste: 22769,82 €

Wat moet ik meebrengen?

Bewijs van inkomsten.