speelstraat (aanvraag)

Wat?

Een speelstraat is volledig voorbehouden aan spelende kinderen. Ideaal dus voor wie wil hinkelen, badmintonnen of rolschaatsen. Doorgaand verkeer is verboden. Enkel fietsers en bestuurders van een motorvoertuig die in de straat wonen of er een garage hebben, mogen -stapvoets - in de speelstraat rijden.

Voor wie?

Voor alle inwoners van de gemeente.

Wat moet ik doen?

Je straat omtoveren tot speelstraat kan in enkele stappen. De Jeugddienst van de gemeente Linter is uw helpende hand.

  1. Bewoners vragen zelf een speelstraat aan met behulp van een aanvraagformulier. De aanvragers van de speelstraat nemen een bewonersenquête (zit bij het aanvraagformulier) af. Het reglement kan je hier nalezen.
  2. De politie en dienst openbare werken onderzoeken je aanvraag
  3. Het College van Burgemeester en Schepenen keurt de aanvraag al dan niet goed.
  4. De speelpleinverantwoordelijke licht de buurt in over de beslissing van het College van Burgemeester en Schepenen.