Werkingssubsidies cultuur

Wat?

Verenigingen die door de gemeente erkend zijn als cultuurvereniging kunnen aanspraak maken op werkingssubsidies. Deze subsidies worden jaarlijks toegekend volgens de voorwaarden bepaald in het subsidiereglement.

Hoe?

De toekenning gebeurt op basis van het voorbije werkingsjaar. Een werkingsjaar loopt van 1 september t/m 31 augustus van het volgende jaar. Het aanvraagformulier en bijkomende bewijsstukken dienen bij de cultuurdienst te worden ingediend.

Documenten: