Verwaarlozing

Sinds 01 januari 2017 zijn de gemeenten bevoegd voor de inventarisatie van verwaarloosde woningen en gebouwen.

In Hoegaarden, Landen en Linter werd hiervoor een gemeentelijk reglement opgemaakt.

In de stad Landen en de gemeente Linter en Hoegaarden betaal je ook een belasting als jouw woning is opgenomen in de inventaris van verwaarloosde woningen en/of gebouwen.