Procedure

Staat de woning of het gebouw meer dan één jaar leeg? 

- Inventarisatie (het pand wordt opgenomen op het leegstandsregister).
- De eigenaar ontvangt een brief die een ‘administratieve akte en bijhorend beschrijvend verslag en fotodocumentatie’ bevat.
- Binnen 30 dagen in beroep gaan tegen vaststelling per beveiligde zending (= aangetekende brief, afgifte tegen ontvangstbewijs of elektronisch aangetekende zending).
- Geen betwisting of het beroep is onontvankelijk of ongegrond? Het pand wordt opgenomen in het gemeentelijk leegstandsregister.

Staat de woning of het gebouw 12 maanden op het leegstandsregister?

- Heffing verschuldigd!
- Recht op een vrijstelling? Zie belastingreglement.
- Bezwaar aantekenen binnen een periode van 3 maanden na ontvangst aanslagbiljet.

Kernwinkelgebied

Voor woningen en gebouwen gelegen in het kernwinkelgebied van Landen is de heffing verschuldigd vanaf de opname in het gemeentelijk leegstandsregister!

Het tarief van de belasting bedraagt:

Aard

1ste jaar

2de jaar

3de jaar

4de jaar 

5de jaar e.v.

Open bebouwing

€ 1300

€ 1 950

€ 2 925

€ 4 387.5

€ 6 581.25

Halfopen of gesloten bebouwing

€ 1500

€ 2 250

€ 3 375

€ 5 062.5

€ 7 593.75

Kernwinkelgebied

€ 1700

€ 2 250

€ 3 825

€ 5 737.5

€ 8 606.25

Appartement

€ 400

€ 600

€ 900

€ 1 350

€ 2 025

De belasting wordt maximaal 4 keer vermeerderd door het heffingsbedrag van de laatste heffing te vermenigvuldigen met 1,5 per bijkomende nieuwe termijn van twaalf maanden dat het gebouw of de woning op de inventaris staat.

- Recht op vrijstelling? Bekijk het belastingreglement, artikel 5.
- Bezwaar aantekenen binnen een periode van 3 maanden na ontvangst aanslagbiljet.

Staat de woning of het gebouw niet langer leeg?

- Schrapping aanvragen per beveiligde zending?
- indien 6 opeenvolgende maanden van bewoning aantonen.

De woning of het gebouw gebouw op het leegstandsregister werd verkocht.

- Melden aan Beter Wonen aan de Gete.
- Als verkoper van de woning of het gebouw de koper van de leegstand in kennis stellen.
- Verkoper bezorgd de gemeente een kopie van de notariële akte vóór de eerstvolgende verjaring van de opname van het goed op het leegstandsregister (zo niet moet hij de eerstvolgende heffing na de overdracht van het goed betalen).

Voor meer info en modaliteiten wordt er verwezen naar het belastingreglement.

Een woning of een gebouw op het leegstandsregister kopen?

- Vermindering van heffingsgrondslag van de registratierechten.

De koper van een pand, dat op de gemeentelijke inventaris van leegstand is opgenomen, kan hiervoor een vermindering van de heffingsgrondslag van de registratierechten aanvragen. Deze vermindering moet je uitdrukkelijk vragen aan de notaris die de akte verlijdt.

Meer info kunt u hier terugvinden.

Vragen?

Voor al uw vragen kan u terecht op een van onze wooninfopunten, via email: info@beterwonenaandegete.be of op telefoonnr. 011 69 05 45.