Leegstand

Hier vind je meer informatie over het de inventarisatie van en heffing op leegstaande woningen / gebouwen