erkende sociale kredietmaatschappijen

Leningen voor

  • De bouw van een woning (huis of appartement).
  • De aankoop van een nieuwe of bestaande woning.
  • De verbouwing, sanering, verbetering of aanpassing van een woning

door zowel alleenstaanden, gezinnen als samenwonenden.

Voorwaarden

  • Geen andere woning bezitten.
  • Er is geen maximuminkomen bepaald voor de lening.

Maximumbedrag van de lening

Men kan tot 100 % van de geschatte waarde of aankoopprijs van de woning lenen. De waarde wordt vastgesteld door een expert van de kredietmaatschappij.

aantal kinderen ten laste (1)

0

1

2

3

maximale waarde lening (2)

246.000 EUR

259.000 EUR

271.000 EUR

283.000 EUR

(1) Inwonende ascendent of gezinslid met ernstige handicap = extra kind ten laste.

(2) De maximumwaarde geldt ook NA de uitvoering van eventuele verbouwingswerken.

Rentevoet

  • Er is een vaste basisrentevoet voor de volledige duur van de lening.
  • De huidige rentetarieven zijn te verkrijgen bij de erkende kredietmaatschappijen.

Erkende maatschappijen