Vlaamse Energielening

Vlaamse Energielening (voorheen FRGE-lening) - enkel voor de sociale doelgroep

In 2006 werd het Fond ter reductie van de Globale Energiekost (FRGE) opgericht door de federale overheid. Om de energiekost in woning te doen dalen bood het FRGE goedkope leningen voor energiebesparende maatregelen.

De FRGE-lening is sinds 1 januari 2015 vervangen door de Vlaamse energielening. Sinds 15 december 2018 is de Vlaamse energielening enkel nog beschikbaar voor de sociale doelgroep. De voorwaarden voor de sociale doelgroep werden uitgebreid waardoor je misschien in aanmerking komt. Vooral alleenstaanden, gepensioneerden en schoolverlaters maken veel kans om tot de doelgroep te behoren.

De investeringen die in aanmerking komen zijn:

 • dak-*, vloer- en muurisolatie
 • energiezuinig verwarmingssysteem, een microwarmtekrachtkoppeling of een warmtepomp
 • nieuwe ramen en deuren met hoogrendementsbeglazing
 • geïsoleerde garagepoort
 • energiezuinig ventilatiesysteem
 • luchtdichting en blowerdoortest
 • zonneboiler of ander zuinig systeem voor sanitair warm water
 • fotovoltaïsche zonnepanelen **

* Wanneer je dak in slechte staat is, of als het binnenregent, als de stabiliteit een probleem vormt, of als je dak is aangetast door insecten, dan kan je de Energielening ook aangaan voor de vervanging van je dak in combinatie met de plaatsing van dakisolatie. De verhouding tussen de kost van de dakisolatie moet realistisch zijn t.o.v. de kost van het dak.

**OPGELET: om te kunnen lenen voor fotovoltaïsche zonnepanelen moet je woning voldoen aan 2 voorwaarden:

 • Het dak of de zoldervloer moeten voldoende geïsoleerd zijn (met Rd-waarde minimaal 3.5 m²K/W)
 • Er mogen geen ramen met enkel glas aanwezig zijn

BELANGRIJK: zonnepanelen bieden alleen een oplossing voor het huishoudelijk elektriciteitsverbruik en niet voor elektrische verwarming. Elektrisch verwarmen is niet efficiënt en  daardoor heel duur. Door te investeren in een ander type verwarming kan je dan ook veel meer besparen dan door zonnepanelen te plaatsen.

Klik hier voor een uitgebreide lijst met investeringen die in aanmerking komen

De voorwaarden om te lenen zijn:

 • je leent een bedrag van maximum € 15.000
 • de terugbetalingsperiode is tot 10 jaar
 • de rentevoet is 0%
 • je behoort tot de doelgroep

je behoort tot de doelgroep als:

 • Het gezamenlijk belastbaar inkomen van 2019 van de enige aanvrager of van beide aanvragers samen is niet hoger dan € 32.980 (te verhogen met € 1.720 per persoon ten laste). Je kan dit nakijken op het aanslagbiljet van de personenbelastingen van 2020. 
 • Het meest recente gezamenlijk belastbaar inkomen van de enige aanvrager of van beide aanvragers samen is niet hoger dan € 20.764 verhoogd met € 3.844 per persoon ten laste en dit inkomen is sindsdien niet noemenswaardig gestegen. Je kan dit nakijken op jouw (jullie) recentste aanslagbiljet van de personenbelastingen. 
 • Je bent beschermd afnemer. Dat wil zeggen dat je recht hebt op het sociaal tarief voor elektriciteit (en aardgas).
 • Alle volwassenen die wonen op het adres waar de werken worden uitgevoerd, hebben recht op een verhoogde tegemoetkoming van het ziekenfonds.
 • Je bent in schuldbemiddeling of collectieve schuldenregeling en slaagt er niet in om je verwarmingsfacturen te betalen.
 • Je wordt door het OCMW begeleid omwille van betalingsmoeilijkheden, meer bepaald voor de rekeningen van gas- en elektriciteit.

Als je tot de doelgroep behoort en na een financiële analyse + een sociaal onderzoek door het OCMW van jouw huidige woonplaats de lening krijgt toegekend, heb je eveneens recht op:

- een gratis energiescan
- renovatiebegeleiding (begeleiding op maat)

De nodige documenten voor de aanvraag en de procedure vind je hier.

 

IGO
De Vunt 17
3220 Holsbeek
016 31 18 66
energielening@igo.be

 

www.energielening-igo.be