Algemeen

Inventarisatie

Vanaf 1 januari 2010 is elke gemeente verplicht een leegstandsregister bij te houden (decreet grond- en pandenbeleid dd. 27/03/2009).

Hoegaarden, Landen en Linter hebben deze taak overgedragen aan de interlokale vereniging ‘Beter Wonen aan de Gete’. Onze vereniging staat in voor de opmaak en opbouw van het leegstandsregister van gebouwen / woningen en heeft de bevoegdheid tot onderzoek, controle en vaststelling van leegstand.

Definitie ‘leegstaande woning’ : ‘een woning wordt als leegstaand beschouwd wanneer zij gedurende een termijn van ten minste 12 opeenvolgende maanden niet aangewend wordt in overeenstemming met de woonfunctie’

Definitie ‘leegstaand gebouw’ : ‘een gebouw wordt als leegstaand beschouwd indien meer dan de helft van de totale vloeroppervlakte niet overeenkomstig de functie van het gebouw wordt aangewend gedurende een termijn van ten minste 12 opeenvolgende maanden’

Heffing

In Vlaanderen is er een tekort aan betaalbare en kwaliteitsvolle woningen. Woningen en gebouwen die langere tijd leegstaan, verwaarloosd of verkrot zijn, zijn niet meer beschikbaar op de woningmarkt en hebben bovendien een negatieve uitstraling op de omgeving.

Hoegaarden, Landen en Linter investeren in de kwaliteit van het openbaar domein en in de leefbaarheid van de omgeving. Om langdurige leegstand van woningen en gebouwen tegen te gaan is er in onze gemeenten een belastingreglement op leegstand van gebouwen en woningen goedgekeurd.

Belastingtarief leegstand

Tarief belasting

De belasting wordt maximaal 4 keer vermeerderd. Het heffingsbedrag van de laatste heffing wordt dan vermenigvuldigd met 1,5 per bijkomende nieuwe termijn van 12 maanden dat het gebouw of de woning op de inventaris staat. 

Reglementen

  • Hoegaarden

Belastingreglement op leegstand van gebouwen en/of woningen
Inventarisatie leegstaande gebouwen en/of woningen

Activeringsheffing onbebouwde bouwgronden
 

  • Landen

Belastingreglement op leegstand van gebouwen en/of woningen AJ2020-2025
Inventarisatie leegstaande gebouwen en/of woningen
 

  • Linter

Belastingreglement op leegstand van gebouwen en/of woningen
Inventarisatie leegstaande gebouwen en/of woningen