Enkele nuttige links

Hieronder bezorgen wij je graag enkele websites die zeer nuttig kunnen zijn wanneer je zelf op zoek gaat naar informatie. 

www.energiesparen.be

Op deze website, een initiatief van het Vlaams Energieagentschap (VEA), kan je informatie vinden over tal van energiebesparende maatregelen. Via de module 'Subsidies' ga je zelf op zoek naar het aanbod aan financiële tegemoetkomingen voor die werken aan je woning die bijdragen aan de verbetering van ons milieu. Met behulp van de module 'Bereken uw energiewinst' kan je uitrekenen hoe snel jouw milieubesparende investering zichzelf terugverdient.

www.premiezoeker.be

Je vindt hier zeer uitgebreide informatie over de ruim 2.000 premies die in Vlaanderen bestaan. Door het beantwoorden van vragen kom je steeds dichter bij een overzicht aan tegemoetkomingen die op jouw persoonlijke situatie van toepassing zijn. Hou er wel rekening mee dat deze website van de Vlaamse overheid mogelijk inlichtingen vraagt die je vaak slechts in documenten kan terugvinden. Voor een snelle opzoeking is deze website daarom mogelijk minder geschikt.

www.wonenvlaanderen.be

Via deze pagina's wordt er informatie gegeven over o.m. de Vlaamse renovatiepremie en de Vlaamse aanpassingspremie. De website geeft verder ook nuttige inlichtingen over de andere steunmaatregelen van het Vlaams gewest voor wie een woning (ver)bouwt, (ver)koopt of (ver)huurt. Je kan er net zoals bij de eerder vermelde websites ook terecht voor de nodige aanvraagformulieren.

www.fluvius.be

Dit is de webpagina van de netbeheerder gas & elektriciteit. Via het onderdeel 'premies' op hun website kan je informatie krijgen over de premies die door deze netbeheerder worden gegeven.

www.landen.be

Website van de stad Landen.

www.linter.be

Website van de gemeente Linter.

www.gemeentehoegaarden.be

Website van de gemeente Hoegaarden.

www.vlaamsbrabant.be

Dit is de website van de provincie Vlaams-Brabant.  Via het onderdeel 'Energie & wonen' kom je terecht bij informatie over leningen, premies en subsidies van de provincie Vlaams-Brabant en over het Provinciaal Steunpunt Duurzaam Bouwen (DuBo).

www.livios.be

Dit is een website die informatie aanbiedt over bouwen, verbouwen, kopen, huren en klussen. Je vindt er o.m. ook een vraag-en-antwoord rubriek met ruim 14.000 reeds eerder gestelde vragen.

www.rwo.be

Dit is een website van de Vlaamse overheid over ruimtelijke ordening, woonbeleid en onroerend erfgoed.

www.dezilverensleutel.be

Dit is een website die informeert rond langer zelfstandig thuis wonen van ouderen. Op deze site vind je concrete tips om je woning comfortabeler en veiliger te maken en informatie over woningaanpassing, woonvormen, premies, leningen en dienstverlening.

meegroeiwonen.info

Deze website van Enter VZW is een pleidooi voor meegroeiwonen. Aanpasbaar en flexibel bouwen maakt dat een woning zich kan aanpassen aan zijn bewoners en niet omgekeerd. Dit betekent van meet af aan comfort en veiligheid voor iedereen, wat levenslang wonen mogelijk maakt. Op de website vind je een Ontwerptool Meegroeiwonen, met concept en visie rond meegroeiwonen en de ontwerptool met ontwerprichtlijnen voor (jonge) bouwers en professionelen. De Ontwerpgids Meegroeiwonen kan ook gedownload worden.

www.budgetplanner.be

De budgetplanner helpt je om een overzicht te maken van je inkomsten en je uitgaven.

www.vreg.be

Op de website van VREG kan je energieleveranciers vergelijken. Je vindt er ook alle informatie over energie en energieverbruik alsook overnamedocumenten van energie bij verhuis.

www.dewatergroep.be

Op de website van de watergroep kan je terecht voor de ingave van de meterstanden, informatie over de tarieven, overname bij verhuizing, stopzetten of heropenen,...