Provincie Vlaams-Brabant

Lenen voor wat?

Aanvullende leningen voor het renoveren van een woning

Inkomensvoorwaarde

Er wordt rekening gehouden met het gezamenlijk belastbaar inkomen van 2017 - aanslagjaar 2018

- aanvrager is alleenstaande: 41.120 euro

- aanvrager is gezin van minimum 2 personen: 58.270 euro

- deze bedragen worden verhoogd met 3.520 euro per persoon ten laste

Voorwaarden voor de woning

De woning is gelegen in de Provincie Vlaams-Brabant

De totale geschatte waard van de woning mag de gemiddeld verkoopprijs van woningen van de voorbijgaande 3 jaar niet overschrijden. 
De maximum geschatte waarde bij gedwongen verkoop wordt met 15.000 euro verhoogd voor gezinnen met minstens 3 kinderen ten 
laste en gezinnen met een persoon met een erkende handicap.

Rentevoet en periode

De vaste rentevoet bedraagt 0,5%

De duur van de lening is maximaal 20 jaar

De lening is volledig afbetaald als de aanvrager de leeftijd van 65 jaar heeft bereikt

Maximumbedrag van de lening

Het maximumbedrag is 20.000 euro, het minimumbedrag is 2500 euro

Voor gezinnen met minstens 3 kinderen ten last of gezinnen met een persoon met een erkende handicap, wordt het maximumbedrag van de lening op 22.500 euro gebracht.

Aanvragen : nodige documenten

- reglement bijkomende leningen provincie Vlaams-Brabant voor renovatie van de woning

- aanvraagformulier bijkomende leningen provincie Vlaams-Brabant voor renovatie van de woning

- aflossingstabel

- formulier B

- attest hoofdlening

- attest werkgever

- attest huurder en verhuurder

contact

Provincie Vlaams-Brabant, Dienst Wonen

Provincieplein 1 - 3010 Leuven

contactpersoon: Sonja Swijsen Tel:  016-26 73 39

wonen@vlaamsbrabant.be

www.vlaamsbrabant.be/wonen