Huurproblemen/Woningkwaliteit

Fonds ter bestrijding van de uithuiszettingen

Het huidige Huurgarantiefonds wordt hervormd. Er word gekozen voor een nieuwe werkwijze met een sterke focus op preventie en een sleutelrol voor het OCMW. Dit nieuwe fonds zal op 1 juni 2020 in werking treden.

Het huidige huurgarantiefonds wordt op 1 juni 2020 opgeheven.

Over het nieuwe Fonds ter Bestrijding van de Uithuiszetting kunt u HIER  alvast meer informatie vinden.

Huurproblemen

Een goede verstandhouding tussen huurder en verhuurder is heel belangrijk, maar deze verstandhouding wordt soms op de proef gesteld als een van de partijen zich niet aan zijn verplichtingen houdt.

Reageer onmiddellijk op nalatigheden van de huurder of de verhuurder. Dit kan met een vriendelijk gesprek en vaak kunnen heel wat problemen opgelost worden als beide partijen een beetje water bij de wijn doen. Lukt het niet meer om met elkaar te praten of willen jullie allebei gelijk hebben, dan zal je je tot de vrederechter moeten wenden.

Als huurder kan je je laten adviseren bij de Huurdersbond. De verhuurder kan terecht bij Verenigde Eigenaars.  

Wanneer er herstellingen moeten gebeuren aan de woning die jij huurt, kan je meer informatie en modelbrieven terugvinden via wonenvlaanderen.be 

Woningkwaliteit

Wanneer er een probleem is met de kwaliteit van de woning ( elektrocutiegevaar, vocht, schimmel, stabiliteit,....) kan het gemeentebestuur, het OCMW, de politie of de huurder een kwaliteitsonderzoek vragen op basis van de Vlaamse Wooncode. Op basis van dit onderzoek kan de woning ongeschikt en/of onbewoonbaar worden verklaard, waardoor de eigenaar verplicht kan worden om werken uit te voeren om de woning in orde te brengen.

Hou er rekening mee dat de kans bestaat dat je niet meer in de woning mag  blijven wonen.

Informeer je altijd goed alvorens je een procedure start.

Via volgende link wordt de betreffende procedure toegelicht.
 

Huurdersbond Vlaams-Brabant                                                              

De OCMW’s van gemeenten Hoegaarden en Linter zijn sinds 2012 collectief lid van de Huurdersbond Vlaams-Brabant vzw.

Daardoor kunnen alle inwoners-(kandidaat)huurders van Hoegaarden en Linter gratis terecht bij de Huurdersbond voor juridische bijstand en/of begeleiding.

Inwoners van Landen komen best eerst langs op het wooninfopunt van Beter Wonen aan de Gete zodat zij ook gratis terecht kunnen bij de Huurdersbond.

Centraal Secretariaat
Tiensevest 106 bus 48
3000 Leuven
tel.: 016/25 05 14

info-vlbr@huurdersbond.be 
https://huurdersplatform.be/hb/

na afspraak

Bel voor adviesmomenten

vrij spreekuur

maandag, dinsdag en donderdag

vrij spreekuur

09:30 – 12:00 (zie voor sluitingsdagen op de website)

Adviespunt Tienen
Sociaal Huis
Kabbeekvest 110 bus 3
3300 Tienen
016/25 05 14

na afspraak

dinsdag

na afspraak

09:00 - 13:00

Adviespunt Diest
OCMW Diest
Hasseltsestraat 30
3290 Diest
016/25 05 14

na afspraak

elke eerste en derde donderdag

na afspraak

13:30 - 16:00

Verenigde eigenaars     

Als eigenaar-verhuurder kan je je aansluiten bij de Verenigde eigenaars, het vroegere 'Algemeen eigenaarssyndicaat'.

Zij kunnen je helpen met het berekenen van de index en adviseren je bij een huurgeschil met de huurder.

Brussel
Violetstraat 21
1000 Brussel
02 880 60 24
info@ve-pr.be

www.ve-pr.be

vrij spreekuur

Secretariaat open alle dagen
woensdag enkel voormiddag

na afspraak met jurist (02 880 60 25)
alle werkdagen uitgezonderd op woensdag

Vrij spreekuur

09:00 - 15.00

09.00 - 12:00

Leuven
Confederatie Bouw
Dreefstraat 8
3001 Heverlee
 

Wegens Covid-19 enkel op afspraak 

02 880 60 24

Op donderdag tussen 14u en 16u30 documenten ophalen

na afspraak met jurist
op maandag (twee keer per maand) tussen 12.30 u en 14.30
(bel op het nummer 02 880 60 25)

 

Hasselt
Bouwcampus
Wetenschapspark 33
3590 Diepenbeek
02/880 60 25

alle werkdagen

alle documenten te verkrijgen

na afspraak op 02/880 60 25
met jurist op vrijdag morgen

9:00 - 12:00
13:30 - 16:30

Om zeker te zijn dat men je onmiddellijk kan adviseren, neem je de huurovereenkomst en eventueel andere relevante documenten mee.