Waar het begint

“Iedereen heeft recht op menswaardig wonen”, zegt de Vlaamse Wooncode. Vlaanderen wil dit realiseren met een evenwichtig en gediversifieerd woonbeleid. De gemeenten worden als “regisseur van het lokaal woonbeleid” naar voor geschoven om te komen tot een goed beleid afgestemd op de plaatselijke situatie.

De stad Landen en de gemeenten Linter en Hoegaarden zijn een samenwerking aangegaan om het lokaal woonbeleid vorm te geven. Ze dienden een voorstel tot intergemeentelijk project in bij het Vlaams Gewest. Het project is gestart op 17 augustus 2009 bij het in dienst treden van de projectcoördinator en kreeg de naam Interlokale vereniging Beter Wonen aan de Gete.