Lokaal woonoverleg

Regelmatig en constructief overleg tussen de verschillende lokale woonactoren zorgt voor een positieve wisselwerking en dynamiek met als belangrijkste doel de leefsituatie van de zwakkere groepen te bevorderen.

Thema’s die op een lokaal woonoverleg aan bod komen zijn oa. stand van zaken in het te realiseren sociaal woonaanbod (bindend sociaal objectief), mogelijkheid voor lokaal toewijzingsreglement, bespreking woonbeleidsplan, vragen, knelpunten en suggesties die de deelnemende partners willen voorleggen, enz.

De deelnemende partijen zijn: 

  • gemeente: college van burgemeester en schepenen, algemeen directeur, ambtenaar dienst omgeving en/of ambtenaar dienst welzijn
  • OCMW: voorzitter en/of maatschappelijk werker
  • sociale huisvestingsmaatschappijen: Sociaal Wonen arrondissement Leuven en SHM Cnuz
  • sociaal verhuurkantoor: svk WoonregT
  • Beter Wonen aan de Gete 
  • dienst Wonen provincie Vlaams-Brabant 
  • dienst Wonen Vlaams-Brabant Agentschap Wonen-Vlaanderen

Het lokaal woonoverleg wordt 2 x per jaar georganiseerd.