ondersteuning jeugdwerk

De gemeente ondersteunt het Linterse jeugdverenigingsleven, zowel op financieel als materieel vlak:

Financiële ondersteuning

Materiële ondersteuning

  •  Kampvervoer: elke erkende jeugdvereniging kan éénmaal per jaar aanspraak maken op gemeentelijk vervoer voor de verplaatsing van de leden bij het jaarlijks kamp. De jeugdvereniging mag zelf kiezen of het gemeentebestuur instaat voor het vervoer naar het kamp of om de leden terug naar huis te brengen.
  • Ontlening nadarhekken: bij de technische dienst kunnen alle jeugdverenigingen nadarhekken en verkeerssignalisatie uitlenen, mits betaling van een waarborg.
  • Klusjes opknappen: de erkende jeugdverenigingen kunnen beroep doen op de technische dienst van de gemeente bij het opknappen van kleine klusjes die binnen de jeugdvereniging nodig zijn.
  • Reglement klusjes opknappen