zorgverzekering

Wat?

Een (gedeeltelijke) tussenkomst in niet-medische kosten uitbetaald door de Vlaamse zorgkas. Volgende kosten komen in aanmerking: mantelzorg, professionele thuiszorg, professionele residentiële zorg.

Voor wie?

Zorgbehoevenden

Wat moet ik meebrengen?

Bewijsstukken van de gemaakte kosten

Meer info?

www.zorg-en-gezondheid.be/zorgverzekering.aspx