wettelijke samenwoning: registratie

Wat?

In deze verklaring laten twee personen registreren dat ze wettelijk samenwonen.

Voor wie?

Voor ongehuwde personen die niet gebonden zijn door een mogelijk ander contract van wettelijke samenwoning.

Wat moet ik meebrengen?

Identiteitskaart.