wettelijke samenwoning: beëindiging

Wat?

De wettelijke samenwoning kan beëindigd worden door sterfte, huwelijk of op verklaring door, ofwel beide partijen. De wettelijke samenwoning kan ook eenzijdig beëindigd worden mits betaling van de kosten van de deurwaardersexploot.

Voor wie?

Voor personen die een contract van wettelijke samenwoning hebben afgesloten.

Wat moet ik meebrengen?

Identiteitskaart.