vreemdelingen: aankomst, verblijf en vertrek

Wat?

De vreemdeling die meer dan acht dagen in België wenst te verblijven, moet zich binnen de acht dagen vanaf zijn binnenkomst bij het gemeentebestuur aanmelden.

Voor wie?

Voor iedere vreemdeling die in onze gemeente aankomt of vertrekt.

Wat moet ik meebrengen?

  • Voor een kortstondig verblijf (maximum 3 maanden) moet de vreemdeling voorleggen : een geldig paspoort (al dan niet voorzien van visum)en 3 pasfoto's. Hij/Zij wordt dan in het bezit gesteld van een aankomstverklaring.
  • Voor een verblijf van langer dan drie maanden moet hij/zij voorleggen : een geldig paspoort (al dan niet voorzien van visum of machtiging tot voorlopig verblijf), vier pasfoto's, bewijzen van bestaansmiddelen, bewijs omtrent de burgerlijke staat, bewijs ziektekostenverzekering, enz... en indien het een EU-burger betreft : een bewijs van afschrijving uit de laatste verblijfplaats in het buitenland. Hij/Zij wordt dan ingeschreven in het vreemdelingenregister en in het bezit gesteld van de nodige verblijfstitel. Indien de persoon in kwestie aan bepaalde voorwaarden voldoet en na machtiging, verleend door het Ministerie van Binnenlandse Zaken, wordt hij ingeschreven in het bevolkingsregister en in het bezit gesteld van een verblijfskaart EU-burger of een identiteitskaart voor vreemdeling. Beide bewijzen zijn 5 jaar geldig

    Meer informatie?

    Deze wegwijzer bied je de belangrijkste basisinformatie over procedures en rechten betreffende de specifieke juridische positie van vreemdelingen.