voorschotten

Wat?

Een voorschot op de uitbetaling van loon, werkloosheidsuitkering, ziekte-uitkering, pensioen, kinderbijslag, tegemoetkomingen, premies,... De toekenning vergt een sociaal onderzoek. Deze steun wordt teruggevorderd van de uitbetalende instantie.

Voor wie?

Een inwoner van de gemeente die in financiële moeilijkheden verkeert.

Wat moet ik meebrengen?

Identiteitskaart, alle documenten die nuttig zijn om de financiële problemen te staven.