voornaam: wijziging

Wie?

De ambtenaar van de burgerlijke stand kan de vergunning verlenen voor de verandering van uw voornamen.

De procedure is voorbehouden voor Belgen. Zij geldt bij uitbreiding ook voor erkende vluchtelingen en staatlozen.

De aangevraagde voorna(a)m(en) mag (mogen) niet tot verwarring leiden en uzelf noch een ander schaden.

Duur?

De procedure duurt maximaal 3 maanden.

De verandering van voornaam heeft gevolg op de datum van de opmaak van de akte tot verandering van voornaam.

Prijs?

100 euro

Meer info:

https://justitie.belgium.be/nl/themas_en_dossiers/personen_en_gezinnen/naamsverandering/verandering_voornaam