voornaam: keuze

Wat?

Je kan de voornaam van je kindje vrij kiezen. De wetgever legt wel een aantal beperkingen op. De gekozen voornaam moet effectief bestaan, mag niet schaden noch aanleiding geven tot verwarring. De ambtenaar van de burgerlijke stand (van de geboorteplaats van je kindje) heeft de beoordelingsbevoegdheid en moet in het belang van het kind handelen. Daarom worden de volgende voornamen geweigerd:

  • absurde, aanstootgevende of belachelijke voornamen
  • bestaande familienamen die gangbare voornamen zijn
  • een overdreven aantal voornamen (de ambtenaar van de burgerlijke stand bepaalt autonoom het maximum aantal)
  • een voornaam die niet met het geslacht van het kind overeenkomt: geen jongensnaam voor een meisje en geen meisjesnaam voor een jongen
  • een voornaam bestaande uit een letter of uit een opeenvolging van medeklinkers
  • allerlei verkleiningen, verkortingen en troetelnamen

Kiezen de aanstaande ouders een voornaam die voor beide geslachten gebruikt kan worden, dan kan de ambtenaar van de burgerlijke stand eisen dat een tweede voornaam wordt toegekend waaruit duidelijk het geslacht van het kind blijkt. Deze wet is enkel van toepassing op kinderen van Belgische nationaliteit.