Voorlopige bewindvoering

Wat?

Het beheer van het inkomen en de goederen van een persoon die wegens een tijdelijke of blijvende verzwakking van geestestoestand of lichaamstoestand niet meer in staat zijn om zelf hun goederen te beheren. De voorlopige bewindvoering wordt opgelegd door de vrederechter van de verblijfplaats van de te beschermen persoon.

Voor wie?

Te beschermen personen

Wat moet ik meebrengen?

Medisch attest van maximum 15 dagen oud