voogdij

Wat ?

Iedere minderjarige over wie niemand het ouderlijk gezag, de voogdij of de materiële bewaring heeft,wordt toevertrouwd aan het OCMW van de gemeente waar hij zich bevindt. De jeugdrechtbank of het comité voor jeugdbescherming kunnen aan het Ocmw de kinderen toevertrouwen over wie het centrum reeds de materiële bewaring heeft en van wie de ouders geheel of gedeeltelijk uit het ouderlijk gezag zijn ontzet. De Raad voor Maatschappelijk Welzijn vervult de taak die het Burgerlijk Wetboek opdraagt aan de familieraad en wijst onder zijn leden de persoon aan die de taak van voogd zal vervullen.

Voor wie?

Iedere minderjarige over wie niemand het ouderlijk gezag, de voogdij of de materiële bewaring heeft.