Voedselbedeling

Via het Fonds voor Europese hulp aan de meest behoeftigen (FEAD)  kan het OCMW jaarlijks over een bepaalde hoeveelheid voedingsmiddelen beschikken. De hoeveelheid die geleverd wordt is afhankelijk van het totaalpakket dat kan verdeeld worden over heel Vlaanderen. Het betreft verschillende voedingsmiddelen, zoals melk, deegwaren, spaghetti in blik, goulash in blik, rundstoofvlees in blik, rijst, roomrijst in blik en bloem.  Deze producten worden bedeeld aan cliënten waarbij de sociale dienst de behoeftigheid heeft kunnen vaststellen. Deze bedeling gebeurt maandelijks.

Fonds voor Europese hulp aan de meest behoeftigen (FEAD)

Het Fonds voor Europese hulp aan de meest behoeftigen (FEAD) heeft tot doel om bij te dragen tot de vermindering van de meest ernstige vormen van armoede. Om dit te bereiken, ondersteunt het Fonds verschillende acties die genomen worden door de landen van de Europese Unie, door het aanbieden van:

·         niet-financiële bijstand aan de meest behoeftigen door middel van voedselhulp en/of materiële basishulp;

·         begeleidende maatregelen met als doel om de sociale integratie van de meest behoeftigen te bevorderen.

In België is de POD Maatschappelijke Integratie (POD MI) verantwoordelijk voor het beheer van dit programma. België beheert een bedrag van ongeveer 88 miljoen euro voor de programmaperiode 2014-2020. De POD MI voorziet, met de steun van het Fonds, in de gratis verdeling van levensmiddelen aan OCMW’s en andere partnerorganisaties.

Ons OCMW/onze organisatie verdeelt gratis deze producten van het FEAD.