verlengde minderjarigheid

Wat?

Ernstige mentaal gehandicapten met een uitgebleven ontwikkeling kunnen verlengd minderjarig verklaard worden.

Voor wie?

Voor de ouders, de voogd of een bloedverwant kunnen voor jongeren de staat van verlengde minderjarigheid aanvragen bij de Rechtbank van Eerste Aanleg.

Wat moet ik meebrengen?

Identiteitskaart.