telefoonkosten: bijdrage in

Wat?

Financiële tussenkomst (éénmalig) in de plaatsingskosten van een telefoontoestel door provincie Vlaams Brabant. Jaarlijkse financiële tussenkomst in de abonnementskosten van een telefoontoestel.

Voor wie?

geïsoleerde zwaar gehandicapten, bejaarden en gezinnen bestaande uit zwaar gehandicapten e/of bejaarden die als geïsoleerd kunnen beschouwd worden.

Wat moet ik meebrengen?

Aanvraagformulieren op het OCMW te verkrijgen. Voorwaarde:  aanspraak maken op het sociaal telefoontarief van Belgacom.