tegemoetkoming hulp aan bejaarden

Wat?

Dit is een tegemoetkoming met sociale voordelen voor bejaarden (ouder dan 65 jaar) met een verminderde graad van zelfredzaamheid.

Voor wie?

Voor bejaardden, ouder dan 65 jaar, met een verminderde graad van zelfredzaamheid.

Wat moet ik meebrengen?

Identiteitskaart en een medisch attest.